نسخه آزمایشی

معارفه

معرفی مدیر امور آبفا شهرستان اسلام آباد غرب


مدیر امور آبفا شهرستان اسلام آباد غرب معرفی شد

طی مراسمی با حضور جهانبخش حیدری فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب ، دکتر داودی معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری و مهندس اسماعیلی معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان، سیداصغر صفوی به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام آباد غرب معرفی و از زحمات احمدی مدیر پیشین امور آب و فاضلاب روستایی اسلام آباد غرب تقدیر شد. اوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب