نسخه آزمایشی

بازدید

فرماندار اسلام آباد غرب: قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه سد چناره در میان تنگ منصوری باید پرداخت خسارت به اهالی روستا های واقع درمخزن سد در اولویت قرار گیرد.


حضور مسئولین اسلام آباد غرب و ایلام در منطقه میان تنگ منصوری

در باز دیدی که باحضور فرمانداران و بخشداران و جمعی از مسئولین شهرستانهای اسلام آباد غرب و چرداول و همچنین مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام از موقعیت روستاهای مستقر در محدوده سد چناره از جمله روستای میان تنگ منصوری انجام گرفت جهانبخش حیدری در سخنانی گفت :باید در پروژه اجرای سد چناره رضایتمندی اهالی روستاهای حریم آن بصورت جدی مورد اهتمام و اولویت مسئولین آب منطقه ای استان ایلام قرار گیرد. پرداخت خسارت در بخشهای مختلف به مردمان این روستاها و همچنین در کنار آن ملاحظه به حق ریشه و معاش و اسکان در محلهای جدید با مشارکت روستائیان عزیز از مهمترین عوامل احقاق حق ساکنین به حساب می آید که باید در برنامه پیگیریها قرار گیرد و در زمان ارزیابی تیم های کارشناسی با دقت نظر خسارت ها محاسبه و جبران گردد. حیدری در ادامه افزود :حفظ حقابه حال حاضر بهره برداران بخش کشاورزی این روستاها در زمان اجرا و بهره برداری از سد باید محفوظ بماند تا آنها بتوانند فعالیتهای کشاورزی خود را در شرایط جدید ادامه دهند. فرماندار اسلام آبادغرب در پایان سخنان خود ضمن قدردانی ازحضور میهمانان از استان ایلام اصافه نمود: امیدوارم ایجاد این سد در آینده زمینه رونق کسب و کار از طریق ساختن فرصتها و مزایای جدید برای شهرستانهای اسلام ابادغرب و چرداول بخصوص ساکنین آن‌ فراهم سازد‌. مدیرعامل امور آب استان ایلام گفت :دولت مصمم به احداث سد چناره است و ایجاد این سد با هدف تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی در 3 شهرستان استان ایلام میباشد و قطعا قبل از آغاز عملیات اجرایی سد وضعیت روستاهای حوزه آن باید تعیین تکلیف شوند مهندس پور احمدافزود : به همین منظور دو برنامه پرداخت خسارت و یا انتقال روستاها به مکانهای جدید مد نظر قرار گرفته که با همفکری اهالی این این روستاها موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان فتاحی فرماندار شهرستان چرداول خواستار ایجاد کارگروهی بامشارکت دستگاههای ذیربط دوشهرستان چرداول و اسلان آباغرب به منظور پیگیری امور اجرایی سد شد و ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر زمینه اجرای سد با تامین و تخصیص اعتبارات آن فراهم گردد . در جریان این بازدید و نشست برخی از اهالی روستای میان تنگ منصوری مشکلات و مطالبات خود را بیان کردند و خواستای توجه و پیگیری آن از سوی مسئولین شدند.اوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب