نسخه آزمایشی

جلسه

جلسه بررسي مشكلات مسكن مهر طلاب اسلام آباد غرب


باحضور فرماندار مشكلات مسكن مهر طلاب مورد بررسي قرار گرفت

در اين جلسه موضوع صدور اسناد مسكن مهر طلاب توسط دستگاههاي منابع طبيعي،راه و شهرسازي و ثبت اسناد  تا بيست روز آينده و همچنين همكاري شهرداري درخصوص بدهيهاي اين پروژه از مهمترين موضوعات مورد بحث بوداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب