نسخه آزمایشی

بازديد

بازديد فرماندار اسلام آباد غرب از بخش حميل


باحضور فرماندار از پروژه هاي حسينيه و تعريض پل شهر حميل بازديد و لايروبي سراب هرسم به دستور فرماندار تا چند روز آينده آغاز خواهد شد

 

در اين بازديد فرماندار شهرستان با قدرداني از بخشدار و شهردار شهر حميل عنوان كرد حسينيه اين شهر با اعتبار 380 ميليون تومان تكميل و آماده بهره برداري شد و تعريض پل شهر حميل با اعتبار 500 ميليون تومان در حال انجام است

فرماندار شهرستان  همچنين عنوان كرد لايروبي سراب هرسم با همكاري شهرداري هاي اسلام آباد و حميل،شبكه بهداشت و درمان ،امور آب و محيط زيست تا 3 روز آينده آغاز خواهد شداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب