نسخه آزمایشی

جلسه كارگروه اشتغال

باحضور فرماندار جلسه كارگروه اشتغال شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد


فرماندار:تعهد اشتغال شهرستان در سالجاري 2090 نفر بوده كه تاكنون 1112 مورد توسط دستگاههاي اجرايي به ثبت رسيده است و انتظار مي رود همه مديران به روز آمار اشتغال ايجاد شده را در سامانه به ثبت برسانند.

 

در اين جلسه فرماندار شهرستان گفت آمار اشتغال ايجاد شده توسط دستگاههاي اداري شهرستان بيش از اين رقم است اما متاسفانه در ثبت ارقام جديد هيچگونه اقدامي صورت نگرفته و اعلام مي كنيم تا هفته آينده تمام دستگاهها آمار خود را به روز رساني نمايند.

 

در اين جلسه پيرامون مشكلات چند طرح اشتغالزا براي دريافت  تسهيلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مصوبات لازم جهت رفع مشكلات به تصويب اعضاي جلسه رسيد.

 

فرماندار گفت دغدغه مقام معظم رهبري و دولت بحث اشتغال است و  خوشبختانه امروز دستگاههاي حمايتي ما از جمله كميته امداد و بهزيستي براي رفع محروميت و خودكفايي مددجويان طرح هاي اشتغالزاي بسيار مناسبي را اجرا كرده اند و در همين راستا كميته امداد از منابع ملي تاكنون 432 طرح با اعتبار 7 ميليارد و 412 ميليون تومان به بانك ها معرفي كه از اين تعداد به 297 طرح 4 ميليارد و 980 ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده است

 

كريمي گفت ايجاد اشتغال براي هر نفر در بهبود شاخص هاي جامعه اثر گذار است و همه مديران عضو كارگروه اشتغال بايد براي اين حوزه  برنامه و راهكار داشته باشند و براساس ظرفيت هاي شهرستان نو آور باشند.

 اوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب