نسخه آزمایشی

انتقال مشاغل آلاينده

انتقال مشاغل آلاينده به شهرك صنعتي اسلام آباد غرب


با حضور معاونين فرمانداري و معاون شركت شهركهاي صنعتي استان موضوع انتقال مشاغل آلاينده مورد بررسي قرار گرفت

در اين جلسه مقرر گرديد در راستاي اجراي مصوبه كميته برنامه ريزي استان مشاغلي كه موجب ايجاد ترافيك و آلايندگي  در سطح شهر مي شوند به فاز 2 شهرك صنعتي انتقال يابند و مديران دستگاههاي متولي امر در اين خصوص تسريع نماينداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب