نسخه آزمایشی

فرماندار اسلام آبادغرب

دكتر افشين كريمي

رزومه کاری:

معاون فرماندار مهران ، مشاور مدير كل بازرسي استانداري ايلام،مدير كل امور روستايي استانداري ايلام، فرماندار اسلام آبادغرب

تلفن ثابت:

8345223030

فکس:

8345243505