بانک اطلاعات شهرستان

شهرستان اسلام آباد غرب در یک نگاه شهرستان اسلام آباد غرب با وسعت 2100 کیلومتر مربع دارای 148638 نفر...