فرماندار دالاهو

مرادعلی تاتار


مرادعلی تاتار

رزومه کاری:فرماندار شهرستان دالاهو از تاریخ 95/7/11؛ سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان قصر شیرین؛ معاون فرمانداری قصر شیرین، بخشدار مرکزی دالاهو، کارشناس مسئول حراست سنقر،

تلفن ثابت:

083-43722090

فکس:

083-43722001آب و هوای دالاهو