پرسشهاي متداول در امور يارانه ها

پرسشهاي متداول در امور يارانه ها


پرسشهاي متداول در امور يارانه ها

 

پرسشهاي متداول در امور يارانه ها

بسمه تعالي

چند مورد از مشكلات مطرح شده مربوط به يارانه كه بيشترين فراواني را داشته است، در قالب پرسش و پاسخ مطرح مي گردد:

 

سوال 1 : خانوارهايي كه عليرغم ثبت حساب در سامانه refahi.ir همچنان حسابشان به‌صورت موقت در سامانه ثبت مي‌باشد و با پيغام «حساب شما جهت بررسي در سامانه ثبت شد يا لطفاً بين 2 تا 3 هفته آينده جهت دريافت نتيجه به سامانه مراجعه نماييد.» مواجه مي‌شوند.

پاسخ: اين خانوارها بايد در اسرع وقت به بانك مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت نهايي و تأييد حساب خود از طريق شبكه e-bank كه در اختيار كليه بانك‌ها قرار دارد، اقدام نمايند. بديهي است تا مادامي كه حساب خانوارهاي فوق‌الذكر در قالب نهايي و دائم در سامانه مزبور ثبت نشود، يارانهاي به حساب آنها واريز نخواهد شد.

سوال2 : خانوارهايي كه به دلايلي از جمله قصور شعب بانك يا كافي‌نت‌ها در ثبت شماره حساب، موفق به ثبت به‌موقع شماره حساب خود در سامانه refahi.ir نشده‌اند. واريز يارانه اين دسته از افراد به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ: همه خانوارهايي كه به هر دليل موفق به ثبت شماره حساب در سامانه refahi.ir نگرديدند، مي‌توانند حساب سرپرست خانوار را از طريق يكي از بانك هاي عامل در اين سامانه ثبت كنند. بديهي است هر خانوار متقاضي دريافت يارانه، از مرحله‌اي مشمول دريافت يارانه خواهد شد كه حساب خود را در اين سامانه به ثبت نهايي رسانده باشد.

سوال3 : خانوارهايي كه عليرغم ثبت اطلاعات حساب در سامانه رفاهي و دريافت يارانه در چندين مرحله ، متاسفانه يارانه يك يا چند مرحله را در ماههاي اخيردريافت نكرده‌اند.

پاسخ: سرپرست خانوارهاي مزبور بايد در اسرع وقت نسبت به ثبت حساب فراگير يا شماره كارت حساب خود در سامانه refahi.ir از طريق يكي از بانك هاي عامل، اقدام نمايد و از طريق شبكه e-bank اقدام نمايند.

سوال4 : خانوارهايي كه عليرغم دريافت يارانه چندين مراحل ، اطلاعات هويتي آنها از سامانه refahi.ir حذف شده و لذا يارانه چند مرحله را دريافت نكرده‌اند.

پاسخ: با توجه به اينكه اطلاعات هويتي خانوارها كلاً از طريق مركز آمار در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و وزارت رفاه قرار ميگيرد، علت نبود اطلاعات افراد در اين سامانه، حذف شدن اطلاعات خانوارهاي مزبور از «پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار» مركز آمار مي‌باشد و لذا اينگونه خانوارها بايد جهت رفع مشكل، مجدداً در سامانه مركز آمار ثبت نام نمايند. يكي از علل احتمالي بروز اين مشكل، اينست كه سرپرست خانوار به منظور اصلاح اطلاعات خانوار خود، وارد سامانه مركز آمار شده و اشتباهاً دكمه حذف خانوار را انتخاب كرده است.

سوال 5: خانوارهايي كه سرپرست آنها به يكي از دلايل ذيل، صلاحيت يا امكان دريافت يارانه نقدي خانوار را ندارد، جهت تغيير سرپرست براي دريافت يارانه چه بايد بكنند؟

- اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر.

- زنداني بودن سرپرست خانوار در داخل يا خارج از كشور.

- محجوريت و يا سفاهت سرپرست خانوار.

- متواري بودن سرپرست خانوار.

پاسخ:

1) همسر خانوار بايد ضمن در دست داشتن اسناد و مداركي كه در دستورالعمل ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به آن اشاره شده، جهت تكميل فرم تغيير سرپرست به فرمانداري شهرستان خود مراجعه كند.

2) فرمانداري‌ها به ترتيبي كه در شيوه‌نامه اجرايي دستورالعمل ماده (9) آيين‌نامه ماده (7) قانون فوق‌الذكر اشاره شده، مراحل فرايند تغيير سرپرست اينگونه خانوارها را انجام مي‌دهند.

3) سرپرست جديد خانوار از تاريخ20 همان ماه بايد ضمن مراجعه به سامانه refahi.ir نسبت به اعلام و ثبت شماره حساب خود جهت دريافت يارانه خانوار از مراحل بعدي اقدام كند.

توجه: بديهي است مبلغ يارانه‌اي كه در مراحل قبلي به حساب سرپرست اصلي خانوار واريز شده، قطعيت يافته و ديگر به حساب سرپرست جديد مسترد نخواهد شد.

سوال6:  اگر سرپرست خانوار فوت شده و هنوز در سامانه‌هاي مركز آمار و وزارت رفاه لحاظ نشده است، چه بايد كرد؟

پاسخ:

1)      لازم است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اطلاعات خانوار خود از طريق مراجعه به يكي از دفاتر خدماتي پليس + 10 در سامانه مركز آمار اقدام شود.

2)      بعد از شناسايي سرپرست جديد كه حدودا 30-20 روز بعد از اصلاح سرپرست در سامانه مركز آمار طول مي كشد تا همسر يا عضوي ديگر از خانوار بايد به يكي از شعب بانكي كه حساب يارانه سرپرست قبلي در آن بوده مراجعه و حساب جديدي را به اين منظور افتتاح و در سامانه refahi.ir ثبت كند.

3)   بديهي است يارانه خانوار در مراحل بعدي پس از اعلام حساب سرپرست جديد در اين سامانه، به حساب وي واريز خواهد شد.

4)   كليه بانك‌هاي عامل موظفند در صورت مسدود بودن مبلغ يارانه اينگونه خانوارها در حساب متوفي، بلافاصله پس از ثبت حساب سرپرست جديد در سامانه refahi.ir، مبلغ مزبور را از حساب متوفي به حساب سرپرست جديد منتقل كنند.

سوال7: زناني كه از همسر خود جدا شده‌اند و حضانت فرزندان به عهده مادر است، اما يارانه فرزندان به حساب پدر واريز شده است، چه بايد بكنند؟

پاسخ: در اين گونه موارد بايد توجه داشت كه يارانه فرزندان به حساب هريك از زوجين كه كفالت(تأمين مخارج زندگي) فرزندان را بر عهده دارد واريز خواهد شد. لذا صِرف داشتن حكم حضانت فرزندان نمي‌تواند مبناي دريافت يارانه فرزندان توسط مادر باشد. حال اگر مادر حكم كفالت بچه‌ها را داشته باشد، مي‌تواند با در دست داشتن مستندات به فرماندار مراجعه و نسبت به تغيير سرپرستي بچه‌ها در سامانه مركز آمار اقدام نمايد. در اين صورت يارانه فرزندان از حساب پدر كسر و به حساب مادر واريز خواهد شد.

سوال8: آيا افرادي كه در شرف طلاق هستند و جدا از هم زندگي مي‌كنند، مي‌توانند به‌صورت جداگانه يارانه خود را دريافت كنند؟

پاسخ: بله، اين دسته از افراد مي توانند با ارائه تصویر دادخواست طلاق که به تایید دادگستري شهرستان محل اقامت رسیده باشد به فرمانداري وسایر مدارک لازم نسبت به تفكيك يارانه اي از همسر خود اقدام نمايند. بديهي است بعد از تفكيك اطلاعات هويتي از طريق مركز آمار نسبت به ثبت شماره حساب از طريق يكي از شعب بانك هاي عامل اقدام نمايند.

سوال9: وضعيت افرادي كه حساب اعلام شده آنها به سامانه refahi.ir مسدود يا راكد بوده و لذا امكان برداشت يارانه واريزي را ندارند چه مي‌شود؟

پاسخ: اين افراد بايد ضمن مراجعه به بانك مربوطه و از طريق شبكه ebank، مشكل حساب را برطرف كنند و در صورت عدم رفع مشكل، نسبت به ثبت حساب ديگري در سامانه از همان طريق ebank اقدام كنند.

سوال10: افرادي كه به هر دليل مي‌خواهند حساب تأييد شده خود را در سايت refahi.ir تغيير دهند، چه بايد بكنند؟

پاسخ: اين افراد در صورتي كه حسابشان مشكل بدهي به بانك نداشته باشد، مي توانند ضمن مراجعه به بانك مربوطه، از بانك بخواهند كه با استفاده از شبكه e-bank نسبت به رد حسابشان در سامانه refahi.ir اقدام كند. سپس باز هم با استفاده از همان شبكه e-bank يا در همان بانك اولي يا در بانكي ديگر، يكي ديگر از حساب‌هاي خود را در سامانه refahi.ir ثبت كرده، رسيد دريافت كنند.

 سوال11: افرادي كه حساب يارانه آنها اشتباهاً به نام افراد ديگري در سامانه refahi.ir ثبت شده و لذا يارانه آنها به همان حساب اشتباه واريز شده است، چه بايد بكنند؟

پاسخ: اين افراد بايد ضمن در دست داشتن مدارك شناسايي معتبر و نيز شماره حسابي كه جهت دريافت يارانه به سامانه refahi.ir معرفي كرده بودند، به بانك متبوع خود مراجعه و از بانك بخواهند كه از طريق شبكه e-bank حساب اشتباه را از سامانه حذف و حساب صاحب اصلي را در سامانه درج و تأييد كنند. بديهي است پس از انجام اقدام فوق، يارانه افراد مزبور از حساب اشتباه مسترد و به حساب صاحب اصلي آن واريز خواهد شد.

سوال 12: در خصوص افرادي كه ازدواج نموده يا صاحب فرزند جديد گرديده اند .

پاسخ: در خصوص افرادي كه ازدواج نموده اند بعد از ثبت شناسنامه اي همسر، اطلاعات هويتي از طريق شبكه ثبت احوال و مركز آمار ايران در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار مي گيرد و بعد از شناسايي مي توانند نسبت به ثبت شماره حساب خود از طريق يكي از بانك هاي عامل اقدام نمايند . در صورتي كه تفكيك اطلاعات هويتي از خانوار پدري از طريق شبكه اي صورت نپذيرد مي توانند از طريق يكي از دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نموده و پس از شناسايي سرپرست خانوار در سامانه رفاهي نسبت به ثبت شماره حساب از طريق يكي از شعب بانك هاي عامل اقدام نمايند.

در خصوص تولد فرزند نيز بعد از صدور شناسنامه فرزند، اين اطلاعات به صورت شبكه اي از طريق ثبت احوال به مركز آمار ايران و اين مركز بعد از راست آزمايي خانواري، اطلاعات را در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار مي دهد.

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا