فهرست خدمات:

 

1. صدور پروانه فعالیت سازمان غيردو‌لتي

2. تأ‌مين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني

3. حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 

4. صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه ها

5. شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي

6. رسیدگی به امور شعب احزاب و گروه‏ هاي سياسي

7. امور یارانه در موارد بدسرپرستی، حضانت، کفالت، قیومیت، طلاق

8. پیگیری درخواستها- رسیدگی به شکایات و اعلامات 

9. صدور كارت حمايت تحصيلي

10. رسیدگی به موضوع ماده ۲۴ قانون وظیفه عمومی در هیئت مربوطه

11. نظر سنجی برخط طرح تکریم ارباب رجوعفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا