اطلاعیه

در راستای پایداری شبکه برق همیار و همراه صنعت تولید، انتقال و توزیع برق باشیم


مردم شریف شهرستان دالاهو در ساعات اوج مصرف (۱۲الی۱۶) و(۲۰الی ۲۳) ،در راستای پایداری شبکه برق همیار و همراه صنعت تولید، انتقال و توزیع برق باشیم.

اطلاعیه
مردم شریف شهرستان دالاهو
کلیه مشترکین برق اعم از بخش خانگی،تجاری،صنعتی،کشاورزی و سایر مصارف؛با توجه به گرمای حاکم بر جو منطقه خواهشمند است در جهت پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشی و قطعی برق در ساعات اوج مصرف (۱۲الی۱۶) و(۲۰الی ۲۳) دمای کولر های گازی را روی ۲۳الی ۲۵درجه تنظیم نموده و در کولر های آبی با استفاده از سایبان از داغ شدن بدنه کولر جلوگیری نموده ودر نتیجه هوای خنک تری تولید می گردد واز دور کند کولر استفاده گردد همچنین استفاده از لوازم برقی پر مصرف مانند لباسشویی اتو جاروبرقی را به ساعات اول روز موکول نموده وبا مدیریت روشنایی و خاموش نمودن چراغ اتاقها پس از ترک آنها و عدم استفاده از لامپ های التهابی و رشته ای ،در راستای پایداری شبکه برق همیار و همراه صنعت تولید، انتقال و توزیع برق باشیم. (جلیل کریمی) مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان دالاهوفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا