امور یارانه

امور یارانه


امور یارانه

-      احراز بدسرپرستی، حضانت، کفالت، قیومیت برای تفکیک یارانه یا تغییر سرپرست بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، علاوه بر کارت ملی و شناسنامه سرپرست و فرد متقاضی و افراد تحت تکفل وی، مدارک و مستندات مثبته از مراجع قضایی مورد نیاز می باشد.

 

-         درصورت قطع یارانه،  معترضان به حذف یارانه ابتدا باید با همراه داشتن اصل کارت ملی، شناسنامه و شماره حساب یارانه ای، به یکی از  دفاتر پیشخوان خدمات دولت در شهرستان مراجعه و اعتراض خود به حذف یارانه را در سامانه یارانه ۱۰ به نشانی

 www.yaraneh۱۰.ir   

ثبت نمایند. پس از ثبت اعتراض، پاسخ در همان سایت اعلام می شود که با وارد کردن کدملی سرپرست و شماره حساب، قابل مشاهده و دریافت است. پس از دریافت پاسخ از سامانه یارانه ۱۰، معترضین می توانند برای پیگیری های بعدی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یا دیگر واحدهای تابعه و ستادهای پاسخگوئی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

-         برای مشاهده و بررسی وضعیت فعلی یارانه نقدی، هر فرد می تواند به سایت رفاهی به نشانی

www.refahi.ir  

مراجعه و با وارد کردن کدملی و سریال شناسنامه سرپرست خانوار، اطلاعات مربوط به واریز یارانه را از قسمت "اطلاعات یارانه پرداختی" مشاهده نماید.

-        جدا کردن یارانه نقدی از سرپرست خانوار در موارد ازدواج یا  طلاق مقدور است

متقاضیان محترم درخصوص موارد زیر به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) شهرستان مراجعه نمایند:

-      پیگیری جایگزینی سرپرست خانوار در صورت فو ت سرپرست. (با ارائه گواهی فوت، کارت ملی و شناسنامه سرپرست فوت شده و سایر افراد)

-      جداسازی یارانه زوجینی که یارانه خود را هنوز همراه خانواده پدری دریافت می کنند. (با ارائه سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه ی زوجین)

-      جداسازی یارانه خانم هایی که سند طلاق و حضانت فرزند (غیربالغ) دارند.

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا