ارتباط با ما


آدرس: کرندغرب- ورودی شهر- فرمانداری شهرستان دالاهو- کدپستی: 6766143147

تلفن های تماس:

083-43722090
083-43724086
43724677- روابط عمومی
نمابر :43722001اوقات شرعی
آب و هوا