حیدری فرماندار دالاهو گفت: برنامه ریزی اصولی و هدفمند برای حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی در مقابل هر نوع تهدید از جمله آتش سوزی مهم است.

مدیریت بحران (2)


جلسه مدیریت بحران شهرستان به محوریت پیشگیری و مقابله با آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع به ریاست حیدری فرماندار دالاهو و با حضور معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و اعضاء این شورا در محل فرمانداری برگزار گردید. حیدری در این جلسه برنامه ریزی اصولی و هدفمند برای حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی در مقابل هر نوع تهدید از جمله آتش سوزی را مهم دانست و بر بسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت های همگانی مردم و حضور آنان در حفاظت از سرمایه های طبیعی را مورد تاکید قرار داد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا