نسخه آزمایشی

گسیل امکانات راهسازی برای رفع مشکلات راه های ارتباطی

مدیریت بحران؛ بازسازی و بازتوانی


با پیگیریهای حیدری فرماندار دالاهو و گسیل امکانات راهسازی اقدامات لازم برای رفع موقت مشکلات راه ارتباطی بخش گهواره به شهرستان اسلام آباد به عمل آمد. راه ارتباطی بخش گهواره به شهرستان اسلام آباد در کیلومتر 3.7 بر اثر بارندگیهای اخیر دچار رانش جدی شده و در آستانه مسدود شدن بود که با تلاش راهداران قسمتی از مشکلات آن بر طرف شد اما برای رفع مشکلات آن بصورت بنیادی نیاز به تعمیرات اساسی دارد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا