طی حکمی از سوی فرامرز شوهانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

فریبرز تکنده بعنوان سرپرست اداره امور آبفار شهرستان دالاهو منصوب شد.


جناب آقای فریبرز تکنده سلام علیکم با توجه به شایستگی و تجارب جنابعالی و به موجب این حکم بعنوان سرپرست امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان دالاهو منصوب می شوید . پیگیری جدی مشکلات عزیزان روستایی در حوزه آب و فاضلاب روستایی و هماهنگی و همکاری کامل با کلیه مسئولین شهرستان بالاخص فرماندار محترم در اجرای برنامه های شرکت مورد تأکید می باشد . با عنایت به محدودیت منابع آبی ضرورت رضایتمندی مردم از الزامات می باشد.از خداوند سبحان توفیق روز افزون و سعادت و بهروزی جنابعالی را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می نمایم .

فریبرز تکنده بعنوان سرپرست اداره امور آبفار شهرستان دالاهو منصوب شد.
طی حکمی از سوی فرامرز شوهانی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ، فریبرز تکنده بعنوان سرپرست اداره امور آبفار شهرستان دالاهو منصوب گردید.
در این حکم چنین آمده است:
جناب آقای فریبرز تکنده
سلام علیکم
با توجه به شایستگی و تجارب جنابعالی و به موجب این حکم بعنوان سرپرست امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان دالاهو منصوب می شوید . 
پیگیری جدی مشکلات عزیزان روستایی در حوزه آب و فاضلاب روستایی و هماهنگی و همکاری کامل با کلیه مسئولین شهرستان بالاخص فرماندار محترم در اجرای برنامه های شرکت مورد تأکید می باشد . با عنایت به محدودیت منابع آبی ضرورت رضایتمندی مردم از الزامات می باشد.از خداوند سبحان توفیق روز افزون و سعادت و بهروزی جنابعالی را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت می نمایم . فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا