فرماندار شهرستان دالاهو: مشارکت مردم شهرستان در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی فعال و توام با احساس مسئولیت است.


کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو طی ارزیابی طرح فاصله گذاری اجتماعی در حوزه شهرستان گفت: هیچ برنامه و طرحی بدون حضور مسئولانه مردم به موفقیت ختم نخواهد شد. دالاهو نشینان تا این تاریخ در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی پیشتاز بوده اند. اوج همکاری ساکنان شرافتمند شهرستان در تلاش برای قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس،در تعطیلات نوروزی بود و تا امروز که پانزدهم فروردین ماه است، این مهم از سوی اکثریت قاطع همشهریان محترم رعایت می شود. بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در حوزه شهرستان بر اساس پیشنهادات خود مردم انجام شده است. اعضای ستاد پیشگیری و مدیریت کرونای شهرستان، خدمتگزار و دلسوز مردم هستند.تمامی اقدامات اجرا شده فقط و فقط برای حفاظت از سلامت مردم شهرستان صورت گرفته است. حقیقتا این روحیه و این تعامل بسیار خوب و‌ آگاهانه ، شایسته بهترین سپاس هاست و بعنوان نماینده دولت در شهرستان برای چندمین بار و با تمام وجود، از آنان تقدیر و تشکر می نمایم.

 

 

کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو طی ارزیابی طرح فاصله گذاری اجتماعی در حوزه شهرستان گفت:

هیچ برنامه و طرحی بدون حضور مسئولانه مردم به موفقیت ختم نخواهد شد.

دالاهو نشینان تا این تاریخ  در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی پیشتاز بوده اند.

اوج همکاری ساکنان شرافتمند شهرستان در تلاش برای قطع زنجیره انتقال کرونا ویروس،در تعطیلات نوروزی بود و تا امروز که پانزدهم فروردین ماه است، این مهم از سوی اکثریت قاطع همشهریان محترم رعایت می شود.

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در حوزه شهرستان بر اساس پیشنهادات خود مردم انجام شده است. 

اعضای ستاد پیشگیری و مدیریت کرونای شهرستان، خدمتگزار و دلسوز مردم هستند.تمامی اقدامات اجرا شده فقط و فقط برای حفاظت از سلامت مردم شهرستان صورت گرفته است. 

حقیقتا این روحیه و این تعامل بسیار خوب و‌ آگاهانه ، شایسته بهترین سپاس هاست و بعنوان نماینده دولت در شهرستان برای چندمین بار و با تمام وجود، از آنان تقدیر و تشکر می نمایم.

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا