این سیلو تا زمان باقیمانده به برداشت محصول؛ به بهره برداری خواهد رسید.

فاز دوم سیلوی 10هزار تنی تعاون روستایی گهواره


حیدری فرماندار دالاهو، صفایی مدیر تعاون روستایی استان، سلیمی بخشدار گهواره و تنی چند از مدیران و بزرگان شهرستان از فاز دوم سلیوی 10هزار تنی به ظرفیت 5 هزار تن در حال ساخت توسط شرکت تعاونی گهواره بازدید کردند.

به گزارش خبر نگار توسعه دالاهو؛ حیدری فرماندار دالاهو خواهان تخصیص  اعتبار جهت توسعه این سیلو در شهر گهواره شدند و صفایی مدیر کل تعاون روستایی استان  کرمانشاه در این خصوص قول مساعد  دادند و مقرر گردید با توجه به پتانسیل بالای بخش گهواره  در خصوص تولیدگندم  با توجه به وجود دو سد در بخش گهواره  احداث کار خانه آرد در کنار سیلو  در شهر گهواره  صورت گیرد .                

به گزارش خبر نگار تیتر برتر گهواره؛ دوازده میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل سیلوی 10 هزار تنی تعاون روستایی گهواره اختصاص یافته است.این مطلب راصفایی مدیر کل تعاون روستایی استان در سفر خود به گهواره اعلام کرد و گفت تنها تعاونی که در سطح کشور توانسته از اعتبارات استفاده کند تعاونی روستایی گهواره بوده که با همت مدیر عامل واعضاهیئت مدیره فعال آن در حال توسعه آن می باشیم و انشالله در آینده در فکر احداث یک کارخانه آرد ضمیمه نیز هستیم.

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا