نسخه آزمایشی

بمنظور بررسی مشکلات کمبود آب شرب روستاهای  داراب ، ژالگه و گوشکری

عده ای از اهالی دهستان بانزرده با حیدری فرماندار شهرستان دالاهو دیدار کردند.


طی این جلسه مقرر گردید برای برطرف کردن مشکلات آب این روستاها با پیگیری فرماندار و دعوت از مهندس شوهانی مدیرعامل آبفار استان، ضمن بررسی میدانی  اقدام مقتضی معمول نمایند.اوقات شرعی
آب و هوا