حیدری فرماندار دالاهو از مدیران عضو شورا خواست در سال جاری با تنظیم برنامه های عملیاتی خود ، محور را بر آگاه سازی آحاد جامعه نسبت به مضرات مواد مخدر قرار دهند

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر (1)


اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو با حضور اعضاء در سالن جلسات فرمانداری با تاکید بر  آگاه سازی آحاد جامعه نسبت به مضرات مواد مخدر برگزار  شد.

 

حیدری در این جلسه از مدیران عضو شورا خواست در سال جاری با تنظیم برنامه های عملیاتی خود ، محور را بر  آگاه سازی آحاد جامعه نسبت به مضرات مواد مخدر قرار دهند و در این راه کوشا باشند.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا