نسخه آزمایشیشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دالاهو (1)


جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری شهرستان دالاهو برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست حیدری فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد به اهم مسائل در حوزه این شورا و مربوط به شهرستان پرداخته شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا