شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دالاهو (1)


جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری شهرستان دالاهو برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست حیدری فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد به اهم مسائل در حوزه این شورا و مربوط به شهرستان پرداخته شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا