نسخه آزمایشی

بمنظور تعیین اهداف عملیاتی ادارات شهرستان

دیدار با مدیران دستگاههای اجرایی استان


حیدری فرماندار دالاهو جهت حل مسائل و بمنظور تعیین اهداف عملیاتی ادارات شهرستان با مدیران دستگاههای استان دیدار داشت.

۱-دیدار با دکتر قادری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

در این دیدار با نگاه بر پتانسیل فرهنگی و تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان مقررگردید با تشکیل کارگروه گردشگری در شهرستان تصمیمات و اقدامات لازم پیرامون این قابلیتها با هدف زمینه سازی برای جذب بیشتر گردشگر اتخاذ گردد.

۲-در دیدار با امیری مدیرکل صدا و سیما مرکز کرمانشاه بر معرفی هرچه بیشتر همه توانمندیهای شهرستان دالاهو بویژه بخش جاذبه های صنایع دستی، آثار فرهنگی و تاریخی و نیز جذابیتهای طبیعی تاکید شد و ضرورت پیگیری برای استقرار دفتر خبری در شهرستان دالاهو مورد توجه قرار گرفت.

۳-در دیدار با محمودرضا مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و ایمانی معاون دانشگاه، تسریع در انجام امور اداری بیماستان دالاهو و تسریع بازسازی بستر درمان با اعمال مقررات ترک تشریفات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیریهای آن تاکید ویژه گردید.

۴-دردیدار با کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل پایانه های استان خسارت بر راهها و ابنیه شهرستان در جریان سیلاب ناشی از بارندگیهای اخیر مورد بحث وگفتگو قرار گرفت و تقاضای شهرستان به ایشان در توجه خاص به راههای رو به اضمحلال انعکاس یافت تا این مشکلات برای رسیدگی جدی به منظور خرابیها در دستور پیگیری قرار بگیرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا