نسخه آزمایشی

بمنظور تعیین اهداف عملیاتی ادارات شهرستان

دیدار با مدیران دستگاههای اجرایی استان


حیدری فرماندار دالاهو جهت حل مسائل و بمنظور تعیین اهداف عملیاتی ادارات شهرستان با مدیران دستگاههای استان دیدار داشت.

۱-دیدار با دکتر قادری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

در این دیدار با نگاه بر پتانسیل فرهنگی و تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان مقررگردید با تشکیل کارگروه گردشگری در شهرستان تصمیمات و اقدامات لازم پیرامون این قابلیتها با هدف زمینه سازی برای جذب بیشتر گردشگر اتخاذ گردد.

۲-در دیدار با امیری مدیرکل صدا و سیما مرکز کرمانشاه بر معرفی هرچه بیشتر همه توانمندیهای شهرستان دالاهو بویژه بخش جاذبه های صنایع دستی، آثار فرهنگی و تاریخی و نیز جذابیتهای طبیعی تاکید شد و ضرورت پیگیری برای استقرار دفتر خبری در شهرستان دالاهو مورد توجه قرار گرفت.

۳-در دیدار با محمودرضا مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان و ایمانی معاون دانشگاه، تسریع در انجام امور اداری بیماستان دالاهو و تسریع بازسازی بستر درمان با اعمال مقررات ترک تشریفات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیریهای آن تاکید ویژه گردید.

۴-دردیدار با کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل پایانه های استان خسارت بر راهها و ابنیه شهرستان در جریان سیلاب ناشی از بارندگیهای اخیر مورد بحث وگفتگو قرار گرفت و تقاضای شهرستان به ایشان در توجه خاص به راههای رو به اضمحلال انعکاس یافت تا این مشکلات برای رسیدگی جدی به منظور خرابیها در دستور پیگیری قرار بگیرد.اوقات شرعی
آب و هوا