نسخه آزمایشی

اولين جلسه ستاد بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان دالاهو

در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد


اولين جلسه ستاد بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان دالاهو در سالن جلسات فرمانداري به رياست مرادعلي تاتار و با حضور مسئولين و روساي ادارات دستگاههاي مدعو برگزار شد.

  تا کنون ۷۰۰۰ واحد مسکونی بازدید شده است، بیش از ۵۰۰۰ پرونده توسط ستاد باز سازی تشکیل شده  بیش از 500 واحد آوار برداری شده ۴۰ واحد الماتور بندی شده۳۱ مورد در حال بتن ریزی میباشد  ودو واحد در مرحله اسکلت میباشد ۶۵۱ واحد تخریبی به بانک معرفی و ۵۰۵ نفر قرارداد منعقد شده است و قسط اول پرداخت شده  در روستاها ۸۵۰ واحدبه بانک معرفی شده که تا کنون با ۲۶۵ نفر قرار داد منعقد شده است. با توجه به سرد سیر بودن روند باز سازی در این شهرستان کند توصيف شد.اوقات شرعی
آب و هوا