نسخه آزمایشی

با حضور حیدری فرماندار شهرستان دالاهو و شوهانی مدیرعامل آبفار استان کرمانشاه

در برخی روستاهای واقع در دهستان بانزرده علت مشکلات کمبود آب بررسی و شناسایی شد.


بازدید حیدری فرماندار شهرستان دالاهو و شوهانی مدیرعامل آبفار استان کرمانشاه از تاسیسات آبرسانی  روستاهای گوشکری ،ژالگه و داراب از دهستان بانزرده با هدف بررسی و شناسایی علت مشکلات کمبود آب این روستاها. دراین بازدید تاکید بر این شد برای توزیع عادلانه آب آشامیدانی ،اقدامات لازم بعمل آید.اوقات شرعی
آب و هوا