نسخه آزمایشی

سیل و بارندگی های اخیر 142 میلیارد و 469 میلیون و 400 هزار تومان خسارت به شهرستان وارد کرده است.

خسارت سیل در شهرستان دالاهو


میزان خسارت ها به سازمان مدیریت بحران ارسال شده که امیدواریم خسارت های وارده جبران شود.

 فرماندار دالاهو گفت: طبق آخرین برآورد انجام شده توسط دستگاه های اجرایی، سیل و بارندگی های اخیر 142 میلیارد و 469 میلیون و 400 هزار تومان خسارت به شهرستان وارد کرده است.

جهانبخش حیدری افزود: 4میلیارد و 800 میلیون تومان خسارت به بخش راه و شهرسازی، 6 میلیارد و 350 میلیون تومان خسارت به بخش آبفاضلاب روستایی، 5 میلیارد و 500 میلیون تومان به بخش آب منطقه ای و 8میلیارد و 200 میلیون تومان خسارت به بخش آبفای شهرستان وارد شده است.
وی ادامه داد: در بخش بنیاد مسکن شهرستان نیز 13 میلیارد و 60 میلیون تومان خسارت، در بخش جهاد کشاورزی 16 میلیارد و 533 میلیون و 800 هزار تومان، در بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای 62 میلیارد و 840 میلیون تومان و در بخش امور عشایری 3میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
فرماندار دالاهو، میزان خسارت سیل و باران به شهرداری گهواره را 6 میلیارد و 366 میلیون و 400 هزار تومان، در بخش شیلات 162 میلیون و 500 هزار تومان، در بخش توزیع برق 2 میلیارد و 50 میلیون تومان، در بخش شهرداری ریجاب 4میلیارد و 932 میلیون و 800 هزار تومان، در شهرداری کرندغرب 7میلیارد و 293 میلیون و 900 هزار تومان، در بخش منابع طبیعی یک میلیارد و 270 میلیون تومان و خسارت در بخش میراث فرهنگی را 110میلیون تومان عنوان کرد.
وی یادآور شد، میزان خسارت ها به سازمان مدیریت بحران ارسال شده که امیدواریم خسارت های وارده جبران شود.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا