معضلات و آسیب های اجتماعی شهرستان دالاهو محور بحث و گفتگو در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی بود.

جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی


اولین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان با حضور اعضاء و به ریاست حیدری فرماندار دالاهو در محل فرمانداری برگزار گردید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا