شهرستان دالاهو میزبان مدیران حوزه اقتصادی استان کرمانشاه

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست دکتر حاتمی در سالن جلسات فرمانداری دالاهو برگزار گردید.


کرم محمدی فرماندار دالاهو: امیدوارم خروجی و مصوبات این کارگروه جذب بیشتر سرمایه و اشتغالزایی پایدار را برای شهرستان در پی داشته باشد.

 

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست آقای دکتر حاتمی درسالن جلسات فرمانداری دالاهو برگزار گردید.

 در ابتدای  این جلسه کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو ضمن خیر مقدم گفت: امیدوارم خروجی و مصوبات این کارگروه جذب بیشتر سرمایه و اشتغالزایی پایدار را برای شهرستان در پی داشته باشد. 

پرونده 14  واحد راکد و نیمه راکد تولیدی در حوزه شهرستان با حضور مالکان آنها و مدیران دستگاههای اجرایی و بانک های مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

پس از این جلسه فرماندار دالاهو به اتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران ذیربط از هتل زاگرس شهر کرند غرب بازدید و جناب آقای دکتر حاتمی مقررکردند پس از رفع مشکلات بانکی، تسهیلات مورد نیاز در جهت احیای واحد مورد نظر در اختیار متقاضی قرار گیرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا