پیرامون شهر و شهرداری برگزار شد

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی کرندغرب با فرماندار دالاهو


برگزاری جلسه هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرند با حیدری فرماندار شهرستان دالاهو پیرامون شهر و شهرداری.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا