جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان دالاهو


اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان دالاهو با حضور اعضاء و مدعوین به ریاست حیدری فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه اهم مسائل ترافیکی در حوزه شهرستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیماتی برای اجرا به تصویب رسید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا