جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دالاهو در آستانه ایام نوروز


جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دالاهو در آستانه ایام نوروز با حضور امامی معاون فرماندار دالاهو و اسدی رئیس اداره صنعت معدن تجارت دالاهو و سایر اعضا برگزار شد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا