به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار

جلسه تنظیم بازار شهرستان دالاهو برگزار شد


جلسه تنظیم بازار شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو به منظور بررسی آخرین وضعیت بازار با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا