ابزار مقابله با تحریمها توجه به ظرفیتها بومی است/ همه توان خود را برای تحقق شعار سال بکار می گیریم.

جلسه اشتغال و سرمایه گذاری استان در شهرستان دالاهو


در این جلسه پتانسیل و قابلیتهای شهرستان دالاهو در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، توانمندیهای کشاورزی به شکل ویژه تشریح گردید و سرانجام مهمترین طرح های در دستور کار کارگروه اشتغال شهرستان در جلسه مطرح و پس از بحث و گفتگو برای پیشبرد و پرداخت تسهیلات به آن طرحها تصمیمات لازم اتخاذگردید.

دومین جلسه اشتغال و سرمایه گذاری استان و شهرستان دالاهو  به ریاست حاتمی معاون امور هماهنگی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و با حضور حیدری فرماندار دالاهو، مدیران کل و روسای بانکهای استان و اعضای کارگروه اشتغال شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه پتانسیل و قابلیتهای شهرستان در بخشهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، توانمندیهای کشاورزی به شکل ویژه تشریح گردید و سرانجام مهمترین طرح های در دستور کار  کارگروه اشتغال شهرستان در جلسه مطرح و پس از بحث و گفتگو تصمیمات لازم برای پیشبرد و پرداخت تسهیلات به آن طرحها اتخاذگردید.

حاتمی معاون امور هماهنگی استانداری کرمانشاه ضمن اشاره  به پیشتاز بودن استان در جذب تسهیلات ، این موفقیت را نتیجه تلاش جمعی و در پرتو تدابیر و مدیریت خوب استاندار محترم دانست. وی در ادامه عنوان داشت: ابزار مقابله با تحریمها  توجه به ظرفیتها بومی در بخشهای مختلف است و از اعضای کارگروه خواست در سال رونق تولید همه توان خود را برای تحقق این شعار سال بکار گیرید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا