نسخه آزمایشی

دیدار حیدری فرماندار شهرستان دالاهو ، بدلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، نصوری معاون مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه و تنی چند از مسئولین و کارشناسان با جمعی از اهالی روستای زرده و بحث و گفتگو پیرامون نحوه انتقال و جابجایی به محل جدید.

جابجایی روستای زردهاوقات شرعی
آب و هوا