بررسی وضعیت زمین محل احداث بیمارستان دالاهو.


امید است احداث بیماستان دالاهو با حمایت ویژه و همه جانبه مهندس بازوند استاندار محترم و پیگیریهای فرمانداری شهرستان دالاهو که از انتظارات و مطالبات مردم شهرستان بوده هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد.

 با تاکید استاندار کرمانشاه جلسه ای به منظور بررسی محل های پیشنهاد شده در خصوص احداث بیمارستان در شهرستان دالاهو در محل معاونت سیاسی-امنیتی-اجتماعی استانداری تشکیل شد.

 

در این جلسه گزینه های پیشنهادی برای محل احداث بیمارستان دالاهو مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه با استماع نظرات و جمعبندی آنها، یکی از محل های پیشنهاد شده انتخاب و مقرر گردید بوسیله دستگاههای ذیربط پیگیری لازم به منظور انجام کارشناسی نهایی و طی تشر یفات قانونی در دستور پیگیری قرار گیرد.

امید است احداث بیماستان دالاهو با حمایت ویژه و همه جانبه مهندس بازوند استاندار محترم و پیگیریهای فرمانداری شهرستان دالاهو که از انتظارات و مطالبات مردم شهرستان بوده هرچه زودتر به نتیجه نهایی برسد.

این جلسه به ریاست الهی تبار معاون  سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و با حضور حیدری فرماندار دالاهو، مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی، گودرزی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، ایمانی معاون دانشگاه علوم پزشکی،  احمدیان شهردار کرندغرب و شهبازی نماینده دفتر فنی استانداری در محل معاونت سیاسی-امنیتی-اجتماعی استانداری تشکیل شد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا