طی جلسه ای مسائل مرتبط با تاسیسات آبیاری باغات کرندغرب از جمله مشکل برق آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی مسائل باغات کرندغرب


در این جلسه که به ریاست حیدری فرماندار دالاهو و با حضور مدیر جهاد کشاورزی، معاون اداره توزیع برق و نمایندگان باغداران برگزار شد، موضوع تاسیسات آبیاری باغات و از جمله مشکل برق آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا