فرماندار شهرستان دالاهو:  با در خانه ماندن، در قطع زنجیره کرونا ویروس مشارکت کنیم.

بررسی روند اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی


کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو صبح روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه در جریان بازدید از گیت ایست و بازرسی ورودی شهر کرند ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همه نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج مستقر در این گیت ها، گفت: مجموعه بهداشت و درمان کشور، سرمایه گرانسنگ همه ملت هستند ودر حال مجاهدت می باشند. روا نیست با بی توجهی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جامعه شریف پزشکی و پرستاری و مامایی را به زانو در آوریم. بیائیم با احساس مسئولیت و با در خانه ماندن، مرهمی باشیم بر تاول ها و زخم های دست و صورت سربازان سفید پوش وطن. تنها در صورتی می توانیم این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم که همه در طرح فاصله گذاری اجتماعی " مشارکت " فعال داشته باشیم.

 

کرم محمدی فرماندار شهرستان دالاهو صبح روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه در جریان بازدید از گیت  ایست و بازرسی ورودی شهر کرند ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همه نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج مستقر در این گیت ها، گفت: مجموعه بهداشت و درمان کشور، سرمایه گرانسنگ همه ملت هستند ودر حال مجاهدت می باشند.

روا نیست با بی توجهی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، جامعه شریف پزشکی و پرستاری و مامایی  را به زانو در آوریم.

بیائیم با احساس مسئولیت و با در خانه ماندن، مرهمی باشیم بر تاول ها و زخم های دست و صورت سربازان سفید پوش وطن. 

تنها در صورتی می توانیم این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم که همه در طرح فاصله گذاری اجتماعی " مشارکت " فعال داشته باشیم.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا