بارش شدید برف در تمام نقاط شهرستان دالاهوفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا