وضعیت پارکینگ عمومی شهر کرند غرب مناسب است

انتقال خودروهای سنگین از سطح شهر


حیدری فرماندار شهرستان دالاهو طی بازدیدی از موقعیت پارکینگ عمومی شهر کرند غرب و بررسی فضای آن، شرایطش را برای انتقال خودروهای سنگین از سطح شهر مناسب دیدن و مقرر شد پیگیریهای لازم در این خصوص به عمل آید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا