نسخه آزمایشی
راهنمای گردشگری
موقعیت جغرافیایی شهر بیستون: بیستون در 30 کیلومتری شرق شهر کرمانشاه بر سر راه همدان کرمانشاه در 47 درجه و 27 دقیقه طول جغرافیایی و 34 درجه و24 دقیقه عرض...
اوقات شرعی
آب و هوا