نسخه آزمایشی
Menuمدارک مورد نیاز متقاضی

 

مدارک مورد نیاز برای " رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان"

 

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی

 

2-ارائه مستندات لازم برای بررسی بهتر ودقیق تر درخواست یا شکایت