نسخه آزمایشی
Menuحضور فرماندار شهرستان هرسین در مرکز سامد و پاسخگویی مستقیم به مردم شریف این شهرستان

امروز دوشنبه از ساعت 13 الی 15 فرماندار شهرستان هرسین در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 20 مورد درخواست های مردم شریف این شهرستان از طریق تلفن 111 پاسخ داد.

جمعي از مردم شریف استان امروز از ساعت 13 صبح تا 15 با شماره تلفن ۱۱۱ تماس گرفتند و درخواست های خود را با دکتر شاه آباد درمیان گذاشتند كه وی ضمن شنيدن مشكلات مردم، دستورات لازم را براي حل مشكلات مطروحه صادر كرد.