Menuادامه بازديدهاي معاون دفتر بازرسي از فرمانداري ها

معاون دفتر ارزيابي و بازرسي استانداري امروز از فرمانداري شهرستان صحنه بازديد كرد.

 در راستای انجام بازرسی های دوره ای از فرمانداری های استان و شهرستان های تابعه، از طرف معاون دفتر ارزیابی،  عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداري و تعدادی از کارشناسان این دفتر روز شنبه از فرمانداری صحنه بازدید بعمل آمد.