نسخه آزمایشی
Menu
پیام مدیر
سلام بر محرم و عاشورا، سلام بر حسین(ع)، سلام بر دستان بریده سقای کربلا،سلام بر خیمه های سوخته و بر ناله های کودکان تشنه، سلام بر صبر و دلتنگی های زینب(س)،...

شرح وظایف دفتر فنی تهیه و تنظیم طرح های هادی و نقشه های تفصیلی شهرها. تهیه نقشه های مربوط به طرح عمرانی واگذاری شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان. تهیه...