نسخه آزمایشی
Menuمصوبات كميسيون ماده 5 استان

در اجراي دستور وزير محترم راه و شهرسازي مبني بر لزوم انتشار مصوبات كميسيون ماده 5 استان به پيوست فايل PDF حاوي خلاصه مصوبات كميسيون ماده 5 مربوط به تاريخ هاي 1396/3/11 و1396/3/31 و1396/5/4 شهرهاي كرمانشاه-اسلام آبادغرب-كنگاور-هرسين-سنقر و روانسر جهت آگاهي عموم درج مي گردد.