Menuبرگزاری کلاس های آموزشی برای شرکت كنندگان در آزمون طرح تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها

به منظور افزایش سطح علمی و آماده سازی کارکنان قراردادی شهرداری ها برای شرکت در آزمون طرح تبدیل وضعیت  کارکنان قراردادی شهرداری ها دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با هماهنگی مرکز علمی کاربردی سازمان شهرداری های استان اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در سرفصل های مصوب رشته شغلی اعلام شده از طرف سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور نموده است .
داوطلبین  علاقمند با شماره تلفن 08337204031 تماس گرفته و یا به دفتر مرکز علمی کاربردی واقع در کرمانشاه میدان آزادگان ابتدای شهرک صدرا روبروی تالار انتظار ساختمان مرکز علمی کاربردی از ساعت ۸صبح لغایت ۱۶ مراجعه نمایند.
ثبت نام در دوره ها از روز چهارشنبه 1396/5/4 تا روز دوشنبه 1396/5/9 خواهد بود
حضور داوطلبآن برای ثبت نام و شرکت در دوره ها اختیاری می باشد و برگزاری دوره ها منوط به تکمیل ظرفیت تعداد متقاضیان و نصاب مشخص شده خواهد بود لازم به ذکر است دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برای حضور در دوره ها تضمینی بابت قبولی و یا رد متقاضیان در آزمون تبدیل وضعیت ندارد