Menuکارگاه آموزشی منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای جوانرود ، تازه آباد ، روانسر ، شاهو برگزار شد

فرماندار شهرستان روانسر نیز در این کارگاه یک روزه گفت: اجرای دقیق قوانین و مقررات و مشورت وهمفکری زمینه موفقیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را فراهم می کند

حسین ویسمرادی افزود: منتخبین شوراها باید با آگاهی کامل نسبت به قوانین، مقررات و دستورالعمل ها مسیر رشد و توسعه بیشتر شهرها را هموار می سازد

وی تصریح کرد: حضور در شوراها فرصت بی نظیری برای خدمتگزاری به مردم است و زمینه برای اجرای مناسب قانون شوراها در کشور فراهم است

فرماندار روانسر با بیان اینکه اعضای شورا بازوان توانمندی برای مردم و مسئولان می باشند ادامه داد: شورا باید در راستای حفظ و تقویت این جایگاه تلاش کنند.

ویسمرادی اظهار داشت: مسئولان ، مردم و نخبگان باید کمک کنند تا شوراها در انجام وظایف و اجرای قوانین به خوبی عمل نمایند.

شرکت کنندگان در این کارگاه با موضوعات تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراها ، محدودیت ها و ممنوعیت های شورایی ، انجام معاملات و برگزاری مناقصه و مزایده ، بودجه ریزی شهرداری و شوراها و کمیسیون های شهرداری آشنا شدند.