نسخه آزمایشی
Menuجناب آقای فيصل يوسفي بعنوان شهردار بانه وره معرفی شد.

 

روز یکشنبه (14 آبانماه) طی مراسمی با حضور سركار خانم مهندس هاشمي مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه كه در محل شهرداري بانه وره برگزار شد، آقاي يوسفي به صورت رسمی به عنوان شهردار بانه وره معرفی شد.