Menuجناب آقاي كيومرث اسدي بعنوان شهردار هرسين معرفي شد.

روز يكشنبه (14آبان 1396) طي مراسمي با حضور فرماندار شهرستان هرسين، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، مديركل دفتر امور شهري و شوراها و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان كه در محل شهرداري برگزار شد. آقاي كيومرث اسدي به صورت رسمي به عنوان شهردار هرسين معرفي شد.