نسخه آزمایشی
Menuجناب آقاي كيومرث اسدي بعنوان شهردار هرسين معرفي شد.

روز يكشنبه (14آبان 1396) طي مراسمي با حضور فرماندار شهرستان هرسين، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، مديركل دفتر امور شهري و شوراها و جمعي از مسئولين ادارات شهرستان كه در محل شهرداري برگزار شد. آقاي كيومرث اسدي به صورت رسمي به عنوان شهردار هرسين معرفي شد.