نسخه آزمایشی
Menuنشست هم انديشي پیرامون ماده 77 قانون شهرداری و عوارض

 

با عنایت به اهمیت و ضرورت آموزش در زمینه قوانین و مقررات ماده 77 قانون شهرداری وتعرفه عوارض محلی شهرداری های استان ، با هماهنگي و برنامه ریزی صورت گرفته و دعوت از جناب دکتر جوانمردی معاون برنامه ریزی بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دبیر کمیته ملی عوارض ، برای نشست هم اندیشی " پیرامون ماده 77 قانون شهرداری و عوارض که با حضور اعضاء محترم کمیسیون ماده 77 فرمانداران و معاونين محترم فرماندار ، بخشداران محترم عضو ، شوراهای اسلامی شهرهای استان ، شهرداران محترم وکارشناسان مرتبط شهرداری، اعضای محترم شورای اسلامی استان ،کارشناسان مشورتی فرمانداریها روز چهارشنبه تاریخ 98/10/11 در محل سالن شهدای دولت برگزار شد.